Alsaker

×
1 / 2
2 / 2

Arna Stasjon 2018-19

Alsaker skal i 2018-19 levere og montere stålsøyler ifm. nye perronger. Det skal også monteres støyskjermer langs togbanen, stålsøyler montert med glass og treverk. Langs de nye rampene på vei opp til stasjonen, skal Alsaker montere over 1500m håndløpere med LED belysning.